(עברית) מיכה ביטון ולהקת טאנארא בהופעה ב11/11/17 בעשן הזמן בבאר שבע